Hoe meer verkeer over de ’t Goylaan te jagen (en waarom dat een slecht idee is)

Begin januari 2021 presenteerde de gemeente de eerste plannen voor de aanpak van ’t Ledig erf. In het voorkeursscenario stelt de gemeente voor het Ledig Erf autovrij te maken, en het ook onmogelijk te maken vanuit de Albatrosstraat de Vondellaan in te rijden. De consequentie hiervan is dat aanzienlijk meer autoverkeer de ’t Goylaan op moet rijden. Ik begreep niet hoe dat zou kunnen passen. Nu, na met de projectleider van het Ledig erf project gesproken hebben begrijp ik dat wel. Namelijk door de doorstromingswinst die te halen valt met het weghalen van de stoplichten bij de Linschotensingel volledig in te zetten om meer verkeer over de ’t Goylaan te jagen. En dat vind ik bezwaarlijk.

Aanpak stadsboulevard is eigenlijk best succesvol

Ik volg de verkeersontwikkelingen in Hoograven met interesse. En in tegenstelling tot veel van mijn medewijkbewoners zie ik de mooie kanten van de aanpassing. De stadsboulevard heeft er echt voor gezorgd dat Zuid Hoograven makkelijker naar de stad kan.

Maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Niet voor niets moest twee jaar na de aanpassing voor miljoenen het voorrangsplein aangepast worden omdat het in plaats van net wel, helemaal geen verkeersveilige situatie opleverde. Echter na de laatste aanpassingen lijkt het verkeer veiliger het kruispunt te kunnen passeren.

In vervolg op de aanpassingen wordt in de evaluatie voorgesteld om ook de stoplichten bij de Linschotensingel weg te halen, omdat dat doorstroming op de ’t Goylaan verbeterd. Op zich een sympathiek idee, want op dit moment zorgen deze stoplichten er in de spits voor dat de hele ’t Goylaan vaststaat. En ook vanuit ’t Goyplein wordt de doorstroming beter, waardoor het nu vrij groot percentage verkeershufters hopelijk minder wordt.

Al eerder gaf ik aan dat ik vond dat er wel goed gekeken worden naar de bezwaren van veel wijkbewoners. Veel bewoners vinden dat juist stoplichten zorgen voor een veilige oversteekplaats. Voor de gemeente de situatie mag aanpassen zou zij de bewoners moeten overtuigen dat hier een veilige situatie zou ontstaan.

Echter de gemeente lijkt nu bereid alle vooruitgang weer weg te gooien

Maar nu zijn de plannen gewijzigd. Niet langer dienen de aanpassing van het kruispunt om de stadboulevard beter te laten functioneren, maar om de extra verkeerstroom af te handelen die door het afsluiten van het Ledig Erf wordt veroorzaakt.  

Over het Ledig Erf moet geen autoverkeer meer rijden

De in het voorkeurscenario voorgestelde afsluiting van het Ledig erf en het onmogelijk maken van het afslaand verkeer richting Vondellaan vanuit de Albatrosstraat, zorgt er volgens opgaaf van de projectleider voor dat er per etmaal 20% extra autoverkeer over de ’t Goylaan moet rijden. Aangezien op dit moment er in de spits te weinig capaciteit is gaat dat niet passen. Door de aanpassing van de Linschotensingel is 10-15% extra verkeerscapaciteit te winnen. En dan zou het wel bijna passen.

Echter dat heeft wel heel veel nadelen.

 1. In plaats dat het rustiger wordt op ’t Goylaan doordat het verkeer beter afgehandeld kan worden, wordt het drukker. Het extra verkeer neemt de ruimte in die vrij kwam. Ook na aanpassing van de Linschotensingel staat de ’t Goylaan vast. En erger nog doordat er wel 20% meer verkeer over de weg rijdt neemt de vervuiling toe. Waarbij ook nog minimaal 5% meer verkeer extra over de ’t Goylaan gejaagd dan waar plaats voor is. Dit zorgt voor nog meer extra files op de t Goylaan zelf. Daarnaast is dit op zijn minst contra-intuïtief. Met die toename van 20% gaat er meer verkeer over de ’t Goylaan dan voor de ombouw naar een stadsboulevard. Terwijl er veel minder weg ligt. Mijns inziens breekt men hiermee een belofte die men aan de gebruikers van de ’t Goylaan gedaan heeft. Na de aanpassing zou men niet sneller op de plaats van bestemming zijn. Maar het zou ook niet langer duren.
 2. Één ding wat het voorrangsplein de verkeersontwikkelaars geleerd zou moet hebben, is dat niet de grenzen van de mogelijkheden opgezocht moeten worden. Echter hier trapt men wederom in dezelfde fout. Men neemt weloverwogen een groot risico dat het toch niet past. Dat zorgt direct voor een onleefbare situatie in Hoograven.
 3. Er is al weinig draagvlak voor de aanpassing van de Linschotensingel. Dan is het niet eenvoudig om uit te leggen dat men een psychologische veilige situatie opheft om veel extra verkeer over een weg te kunnen leiden. Echter er is geen ruimte om een afweging te maken om een voor de verkeersdoorstroming minder optimaal scenario te kiezen om (een gevoel van) veiligheid voor de bewoners te creëren. Er ontstaat al een doorstroomprobleem op de ’t Goylaan na het afsluiten van het Ledig Erf. Alle ruimte is nodig om dit handelbaar te houden.
 4. Tijdens de doofproef van de stoplichten op de Linschotensingel bleek dat er minder gaten in het verkeer zaten. Zeker vanuit het Goyplein was het een ononderbroken stroom aan auto’s. Met hetzelfde aantal auto’s was dat niet onoverkomenlijk. Echter als er vervolgens ook nog 20% extra verkeer over de weg wordt gestuurd komt de oversteekbaarheid met fiets en te voet serieus in gevaar. En bewoners van Hoograven Zuid moeten de ’t Goylaan oversteken om gebruik te kunnen maken van bijna alle stedelijke voorzieningen.
 5. Naast de aanpassing van het Ledig Erf zijn er meer ontwikkelingen die zorgen voor extra verkeer over de ’t Goylaan. Denk daarbij aan de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone. Echter op de ’t Goylaan is alle extra ruimte al opgesoupeerd om het Ledig Erf af te kunnen sluiten.

Gezien het bovenstaande kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat de gemeente ervoor kiest zoveel verkeer extra over de ’t Goylaan te leiden. Als de wethouder verkeer (die toevallig ook wijkwethouder is voor Hoograven) hier toch voor kiest neemt ze haar taak als wijkwethouder duidelijk niet serieus.

Zijn er dan alternatieven?

Nu kiest de gemeente er voor om vroegtijdig het gesprek aan te gaan met bewoners, en vind ik het een sympathiek idee om het Ledig erf autoverkeersvrij te maken. Daarom wil ik best meedenken aan alternatieven. Ik heb er drie die serieus zijn te overwegen.

 1. Door de Coronacrisis is het te verwachten dat verkeerspatronen gaan veranderen. Echter op welke manier dat gebeuren is nu nog niet duidelijk. En ook de effecten van de ontwikkeling van het Merwedekanaalzone zijn ook nog onduidelijk. Door niet nu, maar pas over een aantal jaar het Ledig Erf verkeersvrij te maken is waarschijnlijk beter duidelijk wat deze aanpassing betekent, en is er wellicht wel ruimte om deze plannen uit te voeren.
 2. Als het dan toch noodzakelijk is om het Ledig Erf nu af te sluiten kan er voor gekozen worden om alleen dat te doen en het verkeer vervolgens over de Vondellaan te leiden (scenario 3) totdat duidelijk wordt dat de corona-mentaliteitsverandering meer ruimte biedt.
 3. Maar als je dan toch zo nodig kiest voor de huidige optie, gaan de huidige flankerende maatregelen niet ver genoeg. Dan zou er ook een knip gelegd moeten worden op de Zuiderbrug en Oranjebrug (of wellicht de Socratesbrug en Balijebrug), zodat alleen verkeer dat wat te zoeken heeft in Hoograven (en Rivierenwijk) hier ook daadwerkelijk rondrijdt. 25% rijdt alleen maar door Hoograven heen op weg naar verder gelegen bestemmingen. Dit zorgt er ook voor dat er voor de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone voldoende duidelijkheid is gecreëerd.

Maar wat minimaal in de definitieve versie beter beschreven moet zijn wat het aanbod is aan de wijk. Ik kan me niet voorstellen dat na al de moeite om de wijk leefbaarder te maken door de aanleg van een stadsboulevard men nu het kind weer met het badwater weer weggooit. En wat mij betreft is dat dus niet het voorstel om de Linschotensingel aan te passen zodat er geen zonder stoplichten meer staan.  

7 gedachtes over “Hoe meer verkeer over de ’t Goylaan te jagen (en waarom dat een slecht idee is)

 1. Wat ik mis dat de Socrateslaan ook omgebouwd gaat worden naar stadsboulevaar
  Het wordt straks als fietser of voetganger bijna onmogelijk om de goylaan of socrateslaan over te komen
  Het zwabber beleid van wethouder Lotharingen van Hooijdonk dat we meer op de fiets moeten dus sluiten we alles voor auto’s af
  Maar bevoorrading en mensen hebben nu eenmaal een auto zullen toch ergens heen moeten
  Ik voorzie door het afsluiten van het Ledigerf een verkeersinfarct ontstaan in heel Hoograven

 2. Hoi Wibren, ik vind de stukken die je schrijft echt altijd super interessant. Je zou zo voor een lokale krant aan de slag kunnen. Je zal ook gelijk hebben wat betreft de extra drukte op de t goylaan (en ik denk persoonlijk ook op de w.a. Vultostraat, de Balijelaan en de Jutfaseweg). Daar staat tegenover dat het Ledigerf, de Wester-, en Oosterkade zich veel meer nog dan nu tot binnenstad kunnen ontwikkelen. Ik denk zelfs dat Rotsoord daar van mee profiteert. Ik vind het persoonlijk juist wel fijn dat de stad daarmee iets meer deze op komt. Langzaam worden auto’s steeds verder uit de binnenstad geweerd en schuift het verkeer op naar buiten. Dat heeft zeker nadelige gevolgen voor de mensen die direct aan de stadsboulevard wonen. De vraag is inderdaad in hoeverre het Corona-effect hier blijvend verandering in gaat geven. Veel mensen zullen veel meer vanuit huis blijven werken. Ook na de epidemie. En tegen de tijd dat door extra bevolkingsgroei dat weer gecompenseerd is rijden we misschien allemaal wel in een soort uber-achtige auto’s en bezit niemand meer een eigen auto, waardoor zowel de doorstroom als het aantal auto’s sterk verbeterd. Laat het afsluiten daarom wat mij betreft maar komen. Al realiseer ik me ook dat dat makkelijker roepen is als je aan de ‘goede’ kant van de ‘t Goylaan woont.

 3. Geachte mevrouw meneer,
  Mijn mening is niet doen!!
  MAAR wat ik veel erger/slechter vind van de gemeente Utrecht is dat bewoners van Hoograven zuid(turkooislaan Opaalweg slotlaan
  Soestdijkstraat enz)geen informatie hier over krijgen als ik hier over bel met de gemeente is het antwoord maar u woont toch niet aan 1 van deze straten?!!! Maar als ik uitleg dat ik toch naar huis moet over de bovengenoemde straten/wegen dan is het antwoord ja we gaan er nog eens naar kijken!!!!kortom geen info !!!want ik denk dat alle bewoners van deze wijk niet een uur in de file willen staan om naar huis te komen.

  Toen alles nog normaal was stond ik regelmatig een half uur vast op de waterlinieweg om naar huis te komen
  Met deze veranderingen word dat rond een uur.
  En als het merwede project klaar is word dat rond de 1,5 uur om thuis te komen (10000 woning is ongeveer 15000 auto’s dus mijn idee is zeker niet doen.

  1. Ik heb hier naar gevraagd bij het digitale spreekuur, want ik kreeg het wijkbericht ook niet. Maar het is volgens de projectleider wel de bedoeling dat je reageert, ook als je het wijkbericht niet gekregen hebt via de internetenquête. Je mag je ook inschrijven voor het digitale spreekuur (zoals ik gedaan heb). Want dat het veel breder speelt dan alleen aan de ’t Goylaan zelf ben ik direct met je eens.

 4. Beste Wybren, fijn dat je een website hieraan wijd!
  Wat de Corona crisis toch wel duidelijk maakt is dat de mobiliteitsproblemen in de stad primair voortkomen uit al het woon-werk verkeer: nu iedereen thuiswerkt zijn er geen fileproblemen. Er werken mijns inziens teveel inwoners buiten de stad. We hebben de grootste fietsenstalling ter wereld om iedereen elke dag de stad uit en weer in te krijgen. Zolang dit niet verandert en werken in de stad geen prioriteit krijgt en we de woningcapaciteit met nog 60000 nieuwe woningen gaan aanvullen dan zullen de ‘boulevards’ alleen maar voor nog meer agressie en wangedrag op op/afritten zorgen tijdens de spits. De taak van de gemeente is goed zorgen voor haar huidige inwoners. Daar hoort ook een goede bereikbaarheid van je huis bij. De Albatros straat is ook een verbindingsroute voor Ambulances naar het Diakonesse ziekenhuis. Dichtzetten verhoogt de aanrijtijd. Met z’n allen achter elkaar in een rijtje op ’t Goylaan staan en achteraan aansluiten op weg naar je familie en avondeten is wat mij betreft niet de way to go. Dit wordt met de plannen voor de Albatrosstraat en Merwedekanaalzone vgm alleen nog maar slechter. Misschien kunnen we die 10 minuten regel om je bestemming (= huis) te bereiken als verplicht uitgangspunt voor nieuwe plannen opnemen?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s