Hoograven anno 2019 in 10 ontwikkelingen

Het is alweer vijf jaar geleden dat ik een jaaroverzicht maakte over wat het afgelopen jaar in de wijk gebeurd was. Tijd om het weer eens te doen. Al was het maar om eens stil te staan hoe de wijk is veranderd. Daarnaast zijn het afgelopen jaar een langdurende ontwikkelingen waar ik eerder over schreef tot uitvoering gekomen.

1.      ’t Goylaan een probleem?

19-09
De versmalling van de ’t Goylaan maakt de wijk leefbaarder

Ook dit jaar vermoedelijk het onderwerp waar in Hoograven (en ver daarbuiten) het meest over gepraat is. Veel mensen verfoeien de nieuwe ’t Goylaan. En voor het grootste deel begrijp ik dat niet. Door de inrichting splitst ’t Goylaan Hoograven veel minder in tweeën. En juist doordat het een eenbaansweg is, wordt er doorgaans rustiger en socialer gereden dan vroeger. Daarnaast moet je afvragen of je de wijk inricht voor mensen die er voornamelijk doorheen rijden, of voor de mensen die er wonen. Maar dat is een meer algemener verkeerskundig uitgangspunt.

19-08
Het voorrangsplein is nog steeds onoverzichtelijk

Het enige punt wat echt beter moet is het voorrangsplein. Bijna vanaf het begin was duidelijk dat het een onoverzichtelijk punt is. Waar je als automobilist eigenlijk op te veel dingen tegelijk moest letten. Uiteindelijk is dit jaar een onderzoek naar buiten gekomen, die constateerde dat het anders moest. En lijkt de gemeente voortvarend aan de slag om de situatie aan te pakken. Doordat een aantal bomen nu wel gekapt mogen worden, lijkt er nu wel voldoende ruimte te zijn om een echt voorrangsplein te maken.

Dat dit veel geld kost is jammer. Maar je kan ook niet verwachten dat een zo ingrijpende aanpassing in één keer helemaal goed gaat. Al is 2015 betoogde ik de noodzaak om geld en menskracht achter de hand te houden om dit soort problemen op te lossen. Maar een investering om het idee van de stadsboulevard levend te houden, ook in andere delen van de stad kan echt de moeite waard zijn.

2.      Gekte op de Hoogravense woningmarkt

19-05
Het is lastig een huis te vinden die te koop staat op de Julianaweg

En als we het niet over het verkeer hadden, hadden we het over de woningprijzen. Ik ben nog steeds elke keer verbaast als ik hoor welke prijs de buurman krijgt voor zijn woning. Dat het huis dat ik 10 jaar geleden kocht inmiddels 60% meer waard is geworden, had ik niet verwacht.

Maar dat dit betekent ook dat de wijk weer verandert. Op dit moment staan ook op de Julianaweg nog busjes van aannemersbedrijven en schilders. Mensen die meer dan 15 jaar geleden een huis in Hoograven kochten en er nog steeds wonen. Nu zou ze dat waarschijnlijk niet meer lukken. Maar eigenlijk geldt inmiddels voor mij hetzelfde. Met het salaris dat ik nu heb, kan ik mijn huidige huis niet meer kopen.

Door de steeds hogere inkomens zal de wijk verder veranderen. De inkomenskloof tussen de bewoners van oud- en nieuw Hoograven wordt steeds groter. En gezien de gemiddeld hogere opleiding zal vermoed ik ook de behoefte van de bewoners veranderen.

3.      Door de stikstofproblematiek stopt de verbreding van de A12 (voorlopig)

19-03
Het geluidsscherm bij de A12 zou eigenlijk een stuk hoger moeten

Een landelijke ontwikkeling die ook Hoograven raakt, is de uitspraak van de Raad van State dat de stikstofcompensatie niet goed geregeld is, met als ultieme consequentie dat de verbreding van de A12 niet van start mag gaan.

Hoewel je kan discussiëren over het nut van de verbreding en of er geen betere manieren zijn om hetzelfde te bereiken (en dat meer snelwegen niet betekent dat we uiteindelijk beter doorrijden), zit er wel een vervelende consequentie aan het verhaal.

Hoograven was een van de locaties waar, doordat er al decennia geen grote aanpassingen aan de snelweg zijn geweest, Rijkswaterstaat de geluidshinder niet hoefde aan te pakken. Inmiddels is er wetgeving die dit wel noodzakelijk maakt. In samenhang met de verbreding zou Hoograven dan ook betere geluidsschermen krijgen.

Met het vervallen van de verbreding, vervallen ook de plannen voor deze geluidsschermen. Nu wordt er wel weer een nieuw traject opgestart om de A12 te verbreden. Maar voor dat juridisch akkoord is (als dat al lukt), en de schermen gebouwd, zijn we zo 10 jaar verder.

4.      Maar zonder geluidschermen ook geen plannen voor het Befu-terrein en Pagelaan

Maar concreet lijkt het stopzetten van de verbreding van de A12 ook direct gevolgen te hebben van twee initiatieven die net van de grond kwamen. Eindelijk lijken er plannen te zijn voor woningbouw in het BEFU-terrein (naast Op Zuid) en het oude schoolgebouw aan de Pagelaan. In de stukken daarover lees je hoe belangrijk de doorvoering van de geluidsschermen zijn voor de plannen.

Sinds de uitspraak van de rechter is het stil geworden bij deze plannen. Ben benieuwd wanneer we weer wat horen.

5.      De 1e woningen aan de Nijeveldsingel staan

19-01
De nieuwbouw aan de Nijeveldsingel

Al in een van mijn eerste blogs ging ik kijken bij het complex rond de Oudegeinlaan. En nu 6 jaar later zijn in dit jaar de eerste woningen opgeleverd. Wat ik mooi vind is dat een aantal karakteristieken van het oude complex terugkomen, zoals bijvoorbeeld de schuine balkons.

Ik heb de huurprijs van deze woningen in de sociale sector opgezocht. Wat mij opvalt is dat dit eigenlijk nog best aanzienlijk is. De huurprijs is 607 euro. Dat is niet veel minder dan wat ik als hypotheek en aflossing betaal voor mijn woning.

Maar het is wel goed dat ook hier de resultaten van de vernieuwing zichtbaar worden. Lang was er discussie wat er moest gebeuren, en daar werd het gebied ook niet beter van. Het blijft alleen jammer van de sfeer van de jaren ’50 woningen. Die hadden voor mij ook wel wat.

6.      Een nagemaakt monument op het Viconaterein

19-07
De met nieuwe materialen gebouwde Klop-fabriek

In mijn eerste blog figureerde het Viconaterrein al. En het heeft daarna nog lang in blogs kunnen figureren, omdat er lang niets gebeurde. Hier was 2019 het jaar dat de ontwikkeling afgerond werd. Maar hier ontbreekt bij mij het goede gevoel.

Enerzijds omdat de huurprijzen voor dit complex echt de grenzen van het betamelijke aan het bereiken zijn. Voor een 1 kamerstudio van 30m2  dien je meer te betalen dan voor een driekamerwoning aan de Nijeveldsingel. En dat is niet normaal. Bijzonder dat de gemeente dit heeft goed gevonden.

Daarnaast blijf ik toch echt een vervelend overhouden aan de opnieuw opgebouwde Klopfabriek. Lang geleden heeft de vorige ontwikkelaar het pand tegen de afspraken in gesloopt. Hij moest het materiaal bewaren, en het opnieuw opbouwen. Echter dit jaar werd duidelijk dat ook dat niet meer hoefde. Volledig van nieuwe materialen werd een pand opgebouwd.

Nu een half jaar later staat het pand nog steeds leeg. En dat is niet verwonderlijk. Het complex is niet ontworpen om het pand heen, maar juist andersom. De enige reden dat het er staat is omdat het moet.  En het is lastig een functie te bedenken voor iets wat er eigenlijk geen heeft.

7.      Door voortgaande ontkerkelijking kwam een protestantse kerk 2.0 in het Marcuscentrum.

19-10
Het Marcus-centrum in gebruik bij de Motion-kerk

Als je erop let zijn ook algemeen maatschappelijke fenomenen in Hoograven zichtbaar. Twee jaar geleden zorgde de terugloop van het ledental van de protestantse kerk Nederland dat de Marcuskerk moest sluiten. De overgebleven leden moeten nu naar de binnenstad om naar de kerk te gaan.

Aan de andere kant is de opkomst van een nieuw soort meer op de individu gerichte kerken. En één van deze kerken (de Motionkerk) heeft de Marcuskerk gekocht en opgeknapt.

Als je praat met de dominee, wat ik voor de wijkkrant deed, merk je een heel inclusieve boodschap; laat iedereen bij ons komen. Echter je merkt ook een conservatieve moraal. Zonder mensen af te willen wijzen, is er juist aandacht voor de negatieve voorbeelden van abortus, euthanasie en homofilie.

Maar het is wel mooi dat het lukt om de kerk zijn oorspronkelijke functie te laten behouden. En nog mooier is het dat Villa Vrede z’n plek kon behouden.

8.      De verbouwing van de Ariënsschool is af

19-11
De oude Ariënsschool met karakteristieke uitstekende trap erker

Inmiddels is het acht jaar geleden dat de gestart werd met de nieuwbouw van de scholen aan de Duurstedelaan. Echter het heeft heel lang geduurd voordat een invulling gevonden werd voor het oude pand van de Ariënsschool.

Pas eind vorig jaar kwamen de plannen naar buiten. En nu zijn de appartementen gerealiseerd. Persoonlijk vind ik het mooi dat het gelukt is de oude school te behouden en van een nieuwe zeer klimaatvriendelijke invulling te voorzien. Ik ben benieuwd wat binnen overgebleven is van die zeer karakteristieke trappen.

Eigenlijk is dit exact het tegenovergestelde wat op het Viconaterrein is gebeurd. In plaats van een gebouw te moeten bouwen omdat het nu eenmaal moet, is hier een plan gemaakt, hoe geld verdient kon worden met een bestaand gebouw.

Alleen de wijze waarop de woningen te koop aangeboden had was bijzonder. Het komt niet vaak voor dat nieuwbouwwoningen per opbod verkocht worden. Weer een teken van een overspannen woningmarkt.

9.      Betaald parkeren komt steeds zuidelijker

19-06
Parkeerdrukte bij de kop van de Julianaweg zorgt voor draagvlak voor betaald parkeren

Drie jaar geleden kwam het betaald parkeren in Rotsoord de wijk binnen en inmiddels is het tot op het winkelcentrum Smaragdplein uitgebreid. Afgelopen jaar is ook op de Julianaweg gevraagd of betaald parkeren ingevoerd moet worden, maar was nog net een meerderheid tegen. Maar ik denk dat het er volgend jaar van gaat komen. Het begint er echt druk te worden. En dan is het afwachten hoe snel het afzakt naar de rest van Hoograven

Het is al jaren bekend dat betaald parkeren ooit ook in Hoograven zou gaan spelen. Maar voor een bewoner is de nut en noodzaak van betaald parkeren pas duidelijk als het druk wordt in de straat. Dus de enige manier om draagvlak te creëren is om dit als olievlek te laten uitspreiden over de stad. Alleen blijft het jammer als de eigen straat aan de beurt is.

10. Een requiem voor de wijkraad

logo wijkraadTen slot het einde voor de wijkraad. Dit jaar is het laatste jaar dat deze groep wijkbewoners bij elkaar kwam. Het college van B&W vinden het instrument niet meer bruikbaar om de participatie binnen de wijk vorm te geven.

Voor mij brengt dat afscheid gemengde gevoelens naar boven. Aan de ene kant heb ik er een aantal jaar met veel plezier deel van uitgemaakt en zelfs als voorzitter een bijdrage geleverd. Het heeft mij veel geleerd over wat er in de wijk gebeurt, juist op beleidsgebieden waar ik niet zoveel van afwist. Maar de daadwerkelijke invloed is beperkt. De ruimte voor invloed van wijkbewoners is vaak al erg klein geworden als een plan bij de wijkraad komt. Vooral als die een ander beeld hebben over de nut en noodzaak van een door de gemeente gewenste ontwikkeling.

Daarnaast is het naar mijn gevoel na mijn vertrek rustig geworden in de wijkraad. Het aantal uitgebrachte adviezen is nog lager geworden. En er zijn wel veel mensen actief in de wijk, echter die zitten zelden in de wijkraad.

Maar het alternatief dat nu geboden wordt. Een wijk- op buurtplatform, zonder enige mogelijkheid om officieel gehoord te worden door de gemeente, lijkt me niet een echt alternatief. Welke meerwaarde biedt dat de bewoner om invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente?

Een wijk in een bredere samenleving

Ik realiseerde me het niet, maar veel van wat Hoograven in 2019 overkwam, is niet specifiek iets voor alleen Hoograven. Het had echter wel een zichtbare uitwerking in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofproblematiek, die de aanpak van de A12 ende aanpak van het Befuterrein en Pagelaan stopzette. Maar ook aan de overspannen woningmarkt, die zorgt voor bijzondere producten in de wijk zoals op het Viconaterrein. Maar zelfs de ‘t Goylaan is een consequentie van een bredere heroverweging hoe het verkeer in een grote stad afgewikkeld moet worden.

Echter dat maakt het des te belangrijker om goed te kijken naar hoe deze ontwikkelingen in een wijk doorwerken. En vervolgens tot een goede afstemming te komen met de plaatselijke omstandigheden.

3 gedachtes over “Hoograven anno 2019 in 10 ontwikkelingen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s