Detailhandel in Utrecht Zuid…Eigenlijk groeien alleen de supermarkten

Door de opkomst van internetwinkelen verandert de detailhandel sterker dan tevoren. Het effect daarvan is goed te zien door regelmatig naar dezelfde locaties terug te gaan en te kijken wat er gebeurt. Niet voor een hele stad, maar kleinschalig in een Utrechtse wijk. Jaarlijks beschrijf ik welke ontwikkelingen zie in de vier winkelcentra in de wijk Utrecht Zuid (en één in Zuidwest). En ook dit jaar maakte ik mijn rondje.

Nooit oogde winkelcentrum Lunetten zo gevuld

dh 2018 8

Nog steeds staan er twee winkelpanden leeg in winkelcentrum Lunetten. Maar vergeleken met de afgelopen jaren valt het veel minder op. Het zijn twee vrij kleine

dh 2018 6

panden tussen andere panden in. Een aantal heel zichtbare leegstaande panden zijn nu weer gevuld. In het paviljoen aan de Hondsrug zit nu weer een pizzeria. En in het sinds de bouw leegstaande pand naast de cafetaria zit nu al twee jaar lang een mobiele telefoonreparateur.

dh 2018 7

In het AD etaleren een aantal horecaondernemers hun boosheid over het nieuwe werkcafé Lunetten. De cateraars daar zouden klandizie weghalen van hun zaak, terwijl het werkcafé subsidie krijgt. Ik begrijp deze kritiek niet goed. Zonder dit café zou het pand nog steeds leegstaan. En de doelgroep van zowel het café als van de cateraars is een hele andere dan van de klagende horecaondernemers.

dh 2018 5

Twee jaar geleden opende een Turkse groenteman zijn winkel in dit winkelcentrum. Dit jaar staat het pand al weer leeg. Is het de wat afgelegen locatie die deze winkelier parten speelde, of is er ook in Lunetten onvoldoende belangstelling voor zo’n winkel?

Wat is aan de hand op het Smaragdplein

dh 2018 16

De eerste jaren was ik positief over de detailhandel op het Smaragdplein. Maar vorig jaar zag ik al meer leegstand, en dit jaar maak ik me echt zorgen. En niet alleen omdat er zoveel leeg staat (hoewel er aan de oostkant nog steeds drie winkels leegstaan). Maar ook doordat de westkant wel erg overheerst wordt door de LIDL.

Lees verder

Advertenties

Na 199 blogs weer terug naar Rotsoord

199 blogs geleden begon ik te schrijven over Hoograven. Dat blog ging over Rotsoord. De eerste jaren ging ik er elk jaar bij de verjaardag van mijn blog terug naar Rotsoord. Echter na 2015 is daar de klad in gekomen. Vandaar dat ik nu mijn 200e blog aangrijp om weer eens langs te gaan.

Een gevoel van teleurstelling

 

 

 

Wat mij lang tegenhield om weer over Rotsoord te schrijven, was mijn teleurstelling over wat er rond de Trip gebouwd is. Vooral de gouden skihelling is echt niet goed. Niet alleen is het gebouw door het ontbreken van balkons en de weerkaatsende gouden beplating zeer gesloten. Maar ook is de begane grond opgeofferd aan parkeerruimte. Daardoor kijk je als je langs de Trip komt bij drie van de vier kanten aan tegen een gesloten muur. Terwijl al vanaf de jaren ’60 bekend is dat dat de leefbaarheid van een buurt geen goed doet. Lees verder

Vier jaar later: Het effect van het collegeprogramma op Hoograven

Vandaag zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Daarna zal er een nieuw college komen. 4 jaar geleden schreef ik een blog waarin ik probeerde te duiden welk effect het programma van het toen aangetreden nieuwe college zou hebben op Hoograven. Maar wat is daar nu van terecht gekomen?

Dan blijkt dat er lang niet altijd ruimte is om een koerswijziging door te voeren. Projecten zijn al vaak te ver in het proces om nog echt te wijzigen. En vaak is de gemeente daarbij afhankelijk van andere partijen.

Maar bij nieuwe initiatieven zie je wel degelijk de effect  van een collegeprogramma. De goede lezer van het collegeprogramma had de huidige inrichting van de ’t Goylaan al aardig kunnen voorspellen.

Ik loop de drie onderwerpen die ik ook in 2014 behandelde nog eens langs:

Lees verder

Maak van de Rotsoordbrug een pontje

Ik zie niets in het initiatief van een aantal (oud-) Rivierenwijkers om een brug aan te leggen tussen de Croesestraat en Rotsoord. Daar heb ik al eerder over geschreven. Om van het idee een “haalbaar” plan te maken heeft de groep sindsdien best wat aan het plan geschaafd (zo is het idee van de fietsbrug inmiddels verlaten). Maar het blijft een duur en onnodig voorstel. Voor mij is er geen noodzaak van een brug op een plek waarbij je aan de waterkant aan beide kanten een brug ziet liggen. Het zorgt eigenlijk alleen voor een verrommeling van de Vaartsche Rijn, die hier nog steeds de uitstraling heeft van de afgelopen eeuwen.

Vasthoudende initiatiefnemers

De afgelopen periode bedachten de initiatiefnemers achter de Rotsoordbrug steeds nieuwe manieren om hun idee onder de aandacht te brengen. Naast het bespelen van ambtenaren en gemeenteraadsleden, proberen ze ook visueel de Rotsoordbrug zichtbaar te maken tijdens evenementen op Rotsoord.

In 2013 maakten zij in samenwerking met Rotslab tijdens het festival de verbinding een luchtbrug tussen Rivierenwijk en Rotsoord, onder de naam Rotsoordbrug 1.0.

Een jaar later maakte de groep in het kader van het festival de Stad de Toekomst een vlaggenbrug tussen de beide wijken, onder de naam Rotsoordbrug 1.1.

Interessant werd het echter pas dit jaar. In het kader van het Rotsoord proeftuin van Utrecht Festival kwam de initiatiefnemers met het idee van een muzikale oversteek met een pontje tussen de Jutfaseweg en Rotsoord. Hoewel ik er zelf geen gebruik van kon maken, maakt dit concept mij wel enthousiast.

En niet alleen ik vond het wel wat. Wethouder voor Ruimtelijke Ordening Paulus Janssen meldde in een tweet over een slechtnieuwsgesprek met de initiatiefnemers (ze kregen geen geld van de gemeente), dat hij wel wat zag in het idee van een zelfbedieningspontje. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft.

Lees verder

De detailhandel blijft in verandering ook in Utrecht Zuid

De detailhandel heeft het moeilijk in Nederland, nu consumenten steeds meer zaken ook gewoon via internet kunnen kopen. Maar welke effect heeft dat nu in Utrecht Zuid? Drie jaar geleden maakte ik het eerste rondje langs de verschillende winkelcentra in Utrecht Zuid. En sindsdien zie je elk jaar dat de situatie veranderd. Dit jaar viel mij op dat uiteindelijk toch voor elk pand weer een nieuwe bestemming wordt gevonden.

Winkelcentrum Lunetten glijdt niet verder af

Winkelcentrum LunettenVorig jaar maakte ik mij zorgen over dit winkelcentrum. Steeds meer panden bleken leegleegstaand pand in Lunetten heeft bestemming te staan en de leegstand duurde ook steeds langer. Dit jaar lijkt dat echter toch weer mee te vallen. Meest opvallend is dat het winkelpand dat al zo lang ik in Lunetten kom leeg staat, dit jaar een bestemming gevonden heeft. Er zit nu een mobiele telefoon-reparateur.

nieuwe winkels in Lunetten

Ook in het straatje waarin de snackbar staat, hebben een witgoedstunter en een dierenwinkel zich gevestigd in de daar leegstaande panden. Opvallend overigens hoeveel dierenwinkels in Utrecht Zuid te vinden zijn. Naast Lunetten is ook aan het Smaragdplein en op de Rijnlaan een dierenwinkel te vinden.

leegstand in Lunetten

Wel staan de twee panden waar vroeger de Gall & Gall en de bijna laatste videotheek van Nederland in zat al geruime tijd leeg. Ook La Lunette is al meer dan een jaar gesloten, nadat de gemeente vaststelde dat hier illegale bankpraktijken plaatsvonden.

Echter uiteindelijk is denk ik het grootste risico van dit winkelcentrum de uitgebluste en gedateerde jaren ’80 sfeer die er hangt. Niet voor niets kon het Utrechts Nieuwsblad een vrij negatief sfeerstuk maken over het centrum van Lunetten. Dat geen recht doet aan de sfeer in de rest van de wijk. Lees verder

De ’t Goylaan maakt de wijk leefbaarder

Eindelijk werd op 16 mei 2017 de evaluatie gepresenteerd van de herinrichting van de ’t Goylaan. De gemeente Utrecht was tevreden met de uitkomsten van de aanleg van de stadsboulevard. Zeker op sociale media zijn bewoners echter duidelijk negatiever over de herinrichting. Ik deel die mening niet. Een jaar na mijn eerste blog over de herinrichting van de ’t Goylaan, merk ik dat ik nog steeds verrast ben wat uiteindelijk wel mogelijk bleek te zijn.

Door de wijk of voor de wijk?

De afgelopen decennia heeft de overheid wegen voornamelijk aangelegd zodat mensen die van elders komen, zo snel mogelijk weer op een andere plaats (vaak buiten de wijk) kunnen komen. Waardoor de leefbaarheid van de bewoners die langs die wegen wonen in het gedrang komt. Charles Montgomery betoogt in zijn boek Happy City dat een mens gelukkiger wordt van een stad, waar mensen eenvoudig en zonder hinder contact met elkaar kunnen hebben. Daarvoor is ruimte en langzaam rijdend verkeer nodig.

verkeersdrukte op 't GoylaanDe ’t Goylaan was daar een mooi voorbeeld van. De brede vierbaansweg werd door veel mensen vooral gebruikt om zo snel mogelijk (en vaak te snel), door de wijk te razen. In het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (waarin vooral mobiliteitsmaatregelen werden genomen) rond het jaar 2010 was ook nog volledig gebaseerd op deze doelstelling. Er moesten 30.000 auto’s meer over ’t Goylaan rijden, waarvoor de laatste oversteekplaatsen ook moesten sneuvelen. Alleen bij de Hooft Graaflandstraat en Linschotensingel kon je de ’t Goylaan nog oversteken, om zo de groene golf niet in de weg te zitten. De ’t Goylaan zou daarmee nog meer een barrière in de wijk worden.

Het mooie aan de aanleg van de stadsboulevard is dat de gemeente durft te kiezen voor haar bewoners en haar een leefbare omgeving wil bieden.

Wat levert de stadsboulevard de wijk op?

Het is lastig om voor de hele wijk te spreken, maar ik ben eens nagegaan wat de stadsboulevard mij oplevert:

oversteek over de 't Goylaan bij het winkelcentrumVoor mij is het grootste voordeel van de kleinschaligheid dat de ’t Goylaan nu ook zonder stoplichten over te steken voor fietsers en voetgangers. Voorheen diende je te wachten tot dat de stoplichten aangeven dat je verder kan rijden. Vooral bij de kruising met de Hooft Graaflandstraat was het niet mogelijk om zonder groen licht over te steken. Nu kan je ook daar zelf besluiten wanneer je vind dat je veilig kan oversteken.  En dat kan eigenlijk altijd sneller dan vroeger. Lees verder

De stempel: Wat nieuw Hoograven stedenbouwkundig interessant maakt

Afgelopen voorjaar stelde de gemeente Utrecht voor om een aantal complexen in Nieuw Hoograven (en Tolsteeg) als gemeentelijk monument voor te dragen. Een herwaardering voor dat deel van de wijk dat de afgelopen decennia een slechte naam had gekregen. Tijdens een rondleiding door Aorta werd mij duidelijk dat veel van deze waardering samenhangt met de opbouw van de wijk in stempels. In Utrecht is eigenlijk alleen in Nieuw Hoograven* dit concept zo duidelijk gebruikt. En als je weet waar je naar moet kijken is de stempel inderdaad een bijzonder concept.

Een stempel als idealistisch wedeopbouw voorbeeld

Een stempel is een stedenbouwkundig concept waarin als een stempel meerdere keren in dezelfde vorm hetzelfde buurtje wordt gebouwd.  In dat buurtje kon een gezin vinden wat het nodig had. Een speeltuintje met spetterbadje in het midden en op loopafstand een school en winkels. Tussen de verschillende gebouwen lag deels openbaar groen. De bewoners hadden meer ruimte.

stempel

Schematische weergave van het stempel rond het Ridderplantsoen (c) achtergrondkaart Google

Binnen de stempel stonden verschillende soorten gebouwen, bedoeld zodat verschillende doelgroepen bij elkaar in een wijk kunnen wonen. Levensloop bestendig bouwen avant le lettre. Langs het hofje met speeltuintje stonden lagere gebouwen, bedoeld voor de gezinnen die vandaar uitzicht konden houden op hun spelende kinderen. Daarom heen hogere gebouwen, die andere doelgroepen moeten bedienen.

Al met al een vrij idealistisch idee, om de noodzaak om snel mogelijk de naoorlogse woningnood op te lossen, te combineren met een nieuwe vormgeving van de stad.

Omdat een stempel in principe door één architect werd vormgegeven, ontstaan in de meer geslaagde stempels een bijzondere eenheid.

Op bezoek bij het stempel rond het Ridderplantsoen.

De neiging bestaat om één van Gerrit Rietveld  zijn stempels als voorbeeld te gebruiken. Maar eigenlijk is het door A.J. van der Meijden ontworpen stempel rond het Ridderplantsoen een even mooi voorbeeld. Al was het maar omdat over deze architect op internet verder bijna geen informatie is te vinden.

stempel-4

De vierhoog flats aan de Ridderlaan. Let op de schuine balkons en schuine spijlen

De architect heeft geprobeerd een eenheid te bereiken door in de gehele stempel een aantal elementen terug te laten komen. De schuine balkonnetjes, met karakteristieke spijlen komen in de gehele stempel terug.

stempel2

Het speeltuintje met de lagere flats aan het Ridderplantsoen  (wederom met karakteristieke balkons)

Rond het Ridderplantsoen is een hofje, waar nog steeds een speeltuintje staat. Het pierenbadje is al lang verdwenen. De gebouwen rond het hofje zijn steeds twee eenheden hoog. Een benedenwoning en een woning daarboven.

Daaromheen staan een aantal vierhoog flats. Vierhoog zodat er nog net geen liften aangebracht hoefden te worden. Aan de Ridderlaan staan de basisscholen (toentertijd zowel een openbare als een protestants christelijke school). Aan de Ruigenhoeklaan staan de winkels. Lees verder

Scholen in Hoograven: het gebouw aan de Hooft Graaflandstraat

Bijna drie jaar geleden schreef ik een blog over de gebouwen die leeg kwamen te staan doordat de gebruikers verhuisden naar het Hart van Hoograven. Maar de tijd gaat voort, inmiddels wonen in het gebouw aan de Hooft Graaflandstraat al weer huurders.

Ooit stond hier een school

Vorig jaar begon ik met een serie over de scholen in Hoograven. Omdat juist daar waar ooit scholen stonden, de stad net iets interessanter is.

Het pand aan de Hooft Graaflandstraat is daar geen uitzondering op. Aan de schoolfoto’s te zien zat hier tot ongeveer 1977 de openbare lagere prof. Ovide Decrolyschool. Door het dalend aantal kinderen in Hoograven verdween de school en kwam buurthuis de Ravelijn erin. Deze heeft meer dan 30 jaar in het gebouw gezeten (langer dan het ooit een school is geweest). Uit efficiëntieoverwegingen werd deze samengebracht met de Tol/de Barkel in het hart van Hoograven.

Maar de positie van de school is goed gekozen. Hij ligt aan een bocht van de singel, waardoor hij van verschillende kanten goed zichtbaar is.

Na het vertrek van het buurthuis

Lees verder

’t Goylaan in onderhoud (een wekelijkse update) Deel 25: Een terugblik op de bouw van een stadsboulevard

Nu de werkzaamheden aan de ’t Goylaan afgerond zijn is het tijd om terug te kijken. Een mooie manier ook om na 25 afleveringen mijn serie wekelijkse update’s af te ronden over het werk aan deze weg.

Wat vooraf ging

De tour de France startte op de 't Goylaan
Het is bijna niet meer voor te stellen, maar een jaar geleden lag het startpunt van de 2e etappe  van de tour de France op de ’t Goylaan. En wat een brede weg was het toen.

bewonersbijeenkomst 't Goylaan

Op dat moment had de eerste bewonersbijeenkomst echter al plaatsgevonden over de inrichting van de ’t Goylaan als stadsboulevard. Dat was het startschot van een half jaar discussie of deze aanpassing eigenlijk wel kon. Uiteindelijk ging de gemeenteraad akkoord, al was het maar om de Europese subsidie voor het project niet te verliezen.

Bewoners met een goed geheugen weten dat de aanpak van de ’t Goylaan een nog langere voorgeschiedenis kent. In 2008 kwam de gemeente op basis van hetzelfde rekenmodel als voor de  stadsboulevard, met een volledig ander plan. In plaats van minder verkeer moest er juist meer verkeer over de ’t Goylaan, om in de binnenstad de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. De politiek maakt nu heel andere keuzes!

De werkzaamheden in foto’s

De afgelopen periode kwam ik voor het schrijven van de update vaak langs dezelfde plaatsen. Eén van die punten is de voetgangersoversteek bij het Hart van Hoograven. Niet altijd op dezelfde plaats. Maar onderstaande galerij geeft in sneltrein een beeld van de ontwikkelingen in de stadsboulevard:

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Lees verder

De begroting 2017 beoordeeld: Wat mag Hoograven volgend jaar van de gemeente verwachten?

Afgelopen week is de begroting 2017 van de gemeente Utrecht gepresenteerd. Weinig mensen zullen het document van 522 pagina’s in zijn geheel doorlezen. Ik ben daarin op zoek gegaan welk beleid er voor Hoograven gemaakt wordt. En heb dat samengevat in dit stuk

Wat opvalt is dat buiten het wijkactieprogramma Hoograven bijna niet wordt genoemd. Blijkbaar is het geen politieke prioriteit meer om Hoograven aan te pakken. Dat is ook te zien aan het soort maatregelen dat de gemeente wel neemt. Voornamelijk gaat het over de noodzaak om verder te gaan met al bestaand beleid. Of het meewerken aan acties die andere partijen hebben ingezet.

’t Goylaan wordt onderdeel van proof of concept nieuwe regelsystemen

Het voorrangsplein 2

Alleen op het gebied van verkeer staat Utrecht Zuid in de spotlights. De gemeente werkt samen met de provincie (en Rijkswaterstaat) aan een test in Utrecht Zuid om in een groter deel van het netwerk de verschillende verkeerslichten met elkaar te laten “praten” en verkeerslichtinstallaties beslissingen te laten nemen. De keuze om deze proof of concept in Utrecht zuid te houden zal vast voortkomen uit de ophef die er bij deze partijen was om de aanpak van de stadsboulevard.

Het lijkt mij mooi als deze PoC ook voor de gebruikers volgbaar wordt. Met andere woorden dat je kan zien wat de verkeerssituatie is, en welke verkeerslichten wanneer op rood springen.

Voor de bewoners van Rivierenwijk is het neem ik aan goed nieuws dat in 2017 voor de Socrateslaan/ Beneluxlaan tot aan het Europaplein in aansluiting op ’t Goylaan een herinrichting tot stadsboulevard wordt voorbereid. Lees verder